Ochrona danych osobowych


Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do zagadnienia ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z niemieckimi przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych, a także zgodnie z niniejszą deklaracją w sprawie ochrony danych.

Korzystanie z naszej strony internetowej z reguły nie wymaga podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres lub adresy mailowe), następuje to, o ile to możliwe, na zasadzie dobrowolności. Dane te nie zostaną przekazane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych w internecie (np. w trakcie komunikacji mailowej) może nie być całkowicie bezpieczna. Nie jest możliwa całkowicie szczelna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Pliki cookies ("ciasteczka")

Nasz serwis internetowy korzysta z tzw. "ciasteczek" (Cookies). Pliki cookies nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika odwiedzającego stronę i nie zawierają żadnych wirusów. Służą one temu, by naszą ofertę usługową uczynić bardziej przyjazną dla użytkownika, bardziej efektywną i bezpieczniejszą. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych.

Większość z używanych przez naszą stronę internetową pliki cookies to tzw. “cookies sesyjne” (Session Cookies). Są one automatycznie kasowane po zakończeniu odwiedzania naszej strony internetowej. Inne pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika strony internetowej. Te pliki cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty.

Można także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny Internetowej może być utrudnione lub niemożliwe.

Przetwarzanie danych technicznych (Server Log Files)

Usługodawca tej strony automatycznie przetwarza w plikach logowania serwera (Server Log Files) informacje, które przekazuje serwerowi usługodawcy przeglądarka użytkownika. Są to w szczególności:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • uprzednio odwiedzana strona internetowa (Referrer URL)
  • nazwa hosta łączącego się komputera
  • data i godzina żądania serwera

Powyższe dane nie pozwalają usługodawcy na identyfikację konkretnych osób. Zestawienia powyższych danych z innymi źródłami danych nie dokonuje się. Ponadto, powyższe dane są kasowane po zbadaniu ich do celów statystycznych.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie na formularzu kontaktowym, Państwa dane z formularza (łącznie z podanymi tam informacjami odnośnie kontaktu) zostaną u nas zapisane w celu opracowania zapytania i na wypadek dodatkowych pytań. Bez Państwa zgody dane te nie będą przekazywane dalej.

Dane do newslettera

Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać oferowany na stronie internetowej newsletter, musimy mieć Państwa adres mailowy, a także informacje, które pozwolą nam na sprawdzenie, że są Państwo właścicielami podanego adresu mailowego i zgadzają się Państwo na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie będą pobierane. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Zgoda udzielona na zapisywanie danych, adresu mailowego, a także ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez link „Usuń” w newsletterze.

Połączenia zewnętrzne

Nasza strona internetowa zawiera od czasu do czasu także linki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, poprawność, praktyki i standardy zewnętrznych stron internetowych.


Google reCAPTCHA


Aby chronić zlecenia wysyłane do nas przez formularz internetowy, korzystamy z usługi reCAPTCHA świadczonej przez firmę Google Inc. (Google). Zapytanie to jest używane do rozróżnienia, czy wpis jest stworzony przez człowieka lub w wyniku nadużycia przez zautomatyzowanie i przetwarzanie danych. Zapytanie obejmuje dostawę adresu IP i ewentualnych innych danych, wymaganych przez Google w mechanizmie reCAPTCHA. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP zostanie częściowo skrócony/ukryty w Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP tylko w wyjątkowych przypadkach będzie przekazywany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej, Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny funkcjonowania tej usługi. Dane takie jak Państwa adres IP pobierane w celu realizacji usługi reCAPTCHA, nie zostaną połączone z innymi danymi z Google. Do tych danych zastosowanie ma inna polityka prywatności Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników, prosimy o zapoznania się z polityką prywatności Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/


Mapy Google


W naszym serwisie wykorzystujemy „Google Maps” do przekazywania informacji o lokalizacji naszej firmy. Usługa Mapy Google jest korzystana za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Korzystanie przez Państwa z serwisu Mapy Google oznacza to, że Państwa adres IP będzie przekazywany i przechowywany przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie swoich danych zbieranych automatycznie przez Google, jednego z jej przedstawicieli lub zewnętrznego dostawcę. Dostawca tej strony internetowej nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników, prosimy o zapoznania się z polityką prywatności Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/


Google Analytics


Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), które są plikami tekstowymi umieszczonymi na Państwa komputerze, aby pomóc stronie przeanalizować sposób korzystania z niej przez użytkowników. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania ze strony (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. W imieniu dostawcy strony internetowej, Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika. Google nie powiąże Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.

W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z Polityką Zachowania Poufności dotyczącej Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Wtyczka do przeglądarki

Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej można zablokować zapisywanie plików cookie na swoim komputerze. Zwracamy jednak uwagę na to, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej strony będzie można w pełnym zakresie wykorzystać. Można także zapobiec rejestrowaniu i przesyłaniu do Google danych wytwarzanych przez cookies („ciasteczka”) i odnoszących się do korzystania z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Usuwanie danych użytkownika

Państwa może również uniemożliwić Google gromadzenie danych uzyskanych za pomocą „ciasteczek” w związku z korzystaniem ze strony (w tym adres IP) i zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i instalację wtyczki przeglądarki dostępnej po kliknięciu w następujący link: Wyłącz Google Analytics

Przetwarzanie danych osobowych

Wszystkie dane potrzebne do realizacji Państwa zamówienia są przetwarzane zgodnie z Warunkami Korzystania z Google Analytics oraz zgodnie z ostrymi niemieckimi przepisami uregulowanymi w niemieckiej ustawie federalnej o ochronie danych osobowych § 11 BDSG.

Anonimizacja adresów IP

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji „anonimizacja adresów IP”. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej adres IP użytkownika jest najpierw skracany przez Google na obszarze Unii Europejskiej lub na obszarze innych krajów członkowskich traktatu o Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam jest skracany. Google posłuży się tą informacją do oceny użytkowania przez klienta strony internetowej, aby zestawić raporty o aktywności sieciowej dla zarządcy strony oraz świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz Internetu. Przesyłany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Poprzez korzystanie z tej strony deklaruje się zgodę na przetwarzanie danych zebranych o użytkowniku przez Google w wyżej opisany sposób i w wyżej wymienionym celu.


Wtyczki Facebooka (Like Button)


Nasze strony internetowe wykorzystują wtyczki (tzw. Plug-ins) serwisu społecznościowego Facebook.com należącego do Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Stany Zjednoczone („Facebook”). Wtyczki oznaczone są za pomocą logo firmy Facebook lub za pomocą przycisku polubienia „Lubię to” (Like Button). Wszystkie wtyczki na Facebooku można znaleźć na niniejszej stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugin

Odwiedzając nasze strony, bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka jest ustanowiony przez ten plug-in. Przez to Facebook otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo nasze strony z adresem IP. Jeśli klikną Państwo na Facebooku w przycisk "Lubię to", gdy użytkownik jest zalogowany do swojego konta na Facebooku można połączyć zawartości naszych stron internetowych do Państwa konta na Facebooku. W ten sposób Facebook może kojarzyć wizytę z naszych stron internetowych z Twoim kontem na Facebooku. Chcielibyśmy podkreślić, że my jako dostawcy tych stron nie uzyskujemy informacji na temat zawartości przesyłanych danych, ani także takich wykorzystywanych przez serwis Facebook. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności Facebooka pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policy.php.

Jeśli Państwo nie życzą sobie, aby Facebook kojarzył Państwa wizyty na naszych stronach internetowych z Państwa kontem na Facebooku, prosimy wylogować się ze swojego konta na Facebooku.